Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE SHENZHEN ZTC TECHNOLOGY CO.,LTD desktop pc ram 2018-07-23 ~ Đã xác minh
FCC FCC SHENZHEN ZCT TECNOLOGY CO.,LTD desktop pc ram 2018-07-23 ~ Đã xác minh
RoHS RoHS SHENZHEN ZTC TECHNOLOGY CO .,LTD desktop pc ram 2018-07-23 ~ Đã xác minh
RoHS RoHS SIT Solid State Drive 2019-12-19 ~ Đã xác minh
CE CE SIT Solid State Drive 2019-12-19 ~ Đã xác minh
FCC FCC SIT Solid State Drive 2019-12-19 ~ Đã xác minh
CE CE sgs Memory RAM 2021-09-13 ~ 2049-12-31 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này